Zarządzanie nieruchomością

Zarządzanie nieruchomością polega na bieżącej obsłudze nieruchomości w dwóch płaszczyznach, tj. formalnej i technicznej.

Profesję zarządcy nieruchomości prowadzę jako samodzielny specjalista na zasadzie zarządu powierzonego w oparciu o umowę.

Jako zarządca sprawuję pieczę nad wartościowym majątkiem, sam jednak nie podejmuję wiążących decyzji związanych z inwestowaniem w daną nieruchomość. Tego typu decyzje może podejmować jedynie zarząd wspólnoty, czy właściciel obiektu. Jako zarządca mogę służyć mu pomocą.
W dziedzinie zarządzania nieruchomością mam około 20 lat doświadczenia, a doświadczenie to jest poparte stosowną licencją.


W zakresie obsługi formalnej:

zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,

prowadzenie księgowości,

dokonywanie rozliczeń z lokatorami i dostawcami usług,

przygotowywanie zebrań wspólnoty i dokumentów z tym związanych,

przygotowywanie dokumentów na potrzeby mieszkańców,

przygotowywanie dokumentów na potrzeby urzędu skarbowego, ZUS, sąd gospodarczy, urząd statystyczny itp.


W zakresie utrzymania technicznego:

utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,

utrzymanie czystości wokół nieruchomości,

uzasadnione inwestowanie w nieruchomość,

zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości,

zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego,

 
 

Krzysztof Pocełujko

14-400 Pasłęk, ul. Bohaterów Westerplatte 18/16

NIP 578 171 00 34

Nr rachunku mBank 89 1140 2004 0000 3902 7939 8284